Βαθιά μάθηση για επεξεργασία δορυφορικών δεδομένων

Printer-friendly versionSend by email
Dissertation title: 
Βαθιά μάθηση για επεξεργασία δορυφορικών δεδομένων
Author name: 
Felekis George
School: 
National and Kapodistrian University of Athens
NCSR Supervisor: 
Charou Eleni

© 2019 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"

Terms of Service and Privacy Policy