Βελτίωση ανάλυσης δορυφορικών εικόνων.

Printer-friendly versionSend by email
Dissertation title: 
Βελτίωση ανάλυσης δορυφορικών εικόνων.
Author name: 
Platis Konstantinos, 30/09/2018
School: 
University of Patras
NCSR Supervisor: 
Charou Eleni

© 2019 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"

Terms of Service and Privacy Policy