Βελτίωση ανάλυσης δορυφορικών εικόνων για χρήσεις γης.

Printer-friendly versionSend by email
Dissertation title: 
Βελτίωση ανάλυσης δορυφορικών εικόνων για χρήσεις γης.
Author name: 
Koutsodimitropoulou Anastasia, 30/09/2018
School: 
Harokopio University
NCSR Supervisor: 
Charou Eleni

© 2019 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"

Terms of Service and Privacy Policy