Ευρετηρίαση δομών γράφων με στόχο την εύρεση εγγύτερου γείτονα.

Printer-friendly versionSend by email
Dissertation title: 
Ευρετηρίαση δομών γράφων με στόχο την εύρεση εγγύτερου γείτονα.
Author name: 
Kokkou Maria, 31/08/2018
School: 
University of Thessaly
NCSR Supervisor: 
Giannakopoulos George

© 2018 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"

Terms of Service and Privacy Policy