Κατασκευή πολυσχεσιακού γράφου για πειράματα με embeddings και μελέτη δυναμικής συμπεριφοράς κοινοτήτων.

Printer-friendly versionSend by email
Dissertation title: 
Κατασκευή πολυσχεσιακού γράφου για πειράματα με embeddings και μελέτη δυναμικής συμπεριφοράς κοινοτήτων.
Author name: 
Krisilias Andreas
School: 
National Technical University of Athens
NCSR Supervisor: 
Vogiatzis Dimitris

© 2019 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"

Terms of Service and Privacy Policy