Μεθοδολογία Ψηφιακής Απεικόνισης Αρχαιολογικού Χώρου για Εικονική Περιήγηση

Printer-friendly versionSend by email
Dissertation title: 
Μεθοδολογία Ψηφιακής Απεικόνισης Αρχαιολογικού Χώρου για Εικονική Περιήγηση
Author name: 
Skordili Chrysi- Lida, 28/09/2018
School: 
National Technical University of Athens
NCSR Supervisor: 
Farazis George

© 2019 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"

Terms of Service and Privacy Policy