Πιστοποίηση χρηστών και οπτικοποίηση χρονολογίου γεγονότων.

Printer-friendly versionSend by email
Dissertation title: 
Πιστοποίηση χρηστών και οπτικοποίηση χρονολογίου γεγονότων.
Author name: 
Mpallas Roussos
School: 
National and Kapodistrian University of Athens
NCSR Supervisor: 
Petasis George

© 2018 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"

Terms of Service and Privacy Policy