Προγραμματισμός του ρομποτικού βραχίωνα UR3 ARM με τη χρήση του Robot Operating System (ROS), προκειμένου να εκτελεί επαναλαμβανόμενες εργασίες σε ελγχόμενο περιβάλλον.

Printer-friendly versionSend by email
Dissertation title: 
Προγραμματισμός του ρομποτικού βραχίωνα UR3 ARM με τη χρήση του Robot Operating System (ROS), προκειμένου να εκτελεί επαναλαμβανόμενες εργασίες σε ελγχόμενο περιβάλλον.
Author name: 
Malfa Ilia-Aikaterini, 30/09/2018
School: 
Harokopio University
NCSR Supervisor: 
Dagioglou Maria
Abstract: 

Προγραμματισμός του ρομποτικού βραχίωνα UR3 ARM με τη χρήση του Robot Operating System (ROS), προκειμένου να εκτελεί επαναλαμβανόμενες εργασίες σε ελγχόμενο περιβάλλον.

© 2019 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"

Terms of Service and Privacy Policy