Συναισθηματική Ανάλυση κειμένων με χρήση γράφων ν-γραμμάτων

Printer-friendly versionSend by email
Dissertation title: 
Συναισθηματική Ανάλυση κειμένων με χρήση γράφων ν-γραμμάτων
Author name: 
Mpakagianni Georgia, 11/3/2012
School: 
Athens University of Economics
NCSR Supervisor: 
George Giannakopoulos

© 2019 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"

Terms of Service and Privacy Policy