Χαρακτηρισμός του βαθμού οργάνωσης νανοδομημένων επιφανειών υλικών με τη χρήση μεθόδων γράφων ν-γραμμάτων.

Printer-friendly versionSend by email
Dissertation title: 
Χαρακτηρισμός του βαθμού οργάνωσης νανοδομημένων επιφανειών υλικών με τη χρήση μεθόδων γράφων ν-γραμμάτων.
Author name: 
Tsili Antonia, 30/09/2018
School: 
National and Kapodistrian University of Athens
NCSR Supervisor: 
Giannakopoulos George

© 2019 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"

Terms of Service and Privacy Policy