Οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου Πολυμέσων-Υπερμέσων και Βιντεοτέχνης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών και προοπτικές συνεργασίας με το Ι.Π.&Τ.