Έως 06/06: μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη για το έργο Semagrow