Έως 16/1: Μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη για το έργο REVEAL