10 χρόνια Βραδιά του Ερευνητή. Η συμμετοχή του ISL