Έως 6/11: μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη για το έργο Μηχανική Μάθηση