Έως 28/04: μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη για το έργο SPEEDD