Ολοκληρώθηκε το Θερινό Σχολείο 2016 με τη συμμετοχή ομάδων του Εργαστηρίου SKEL