Βραδιά του Ερευνητή 2016: Εργαστήριο Ολοκληρωμένων Συστημάτων (ISL)