Το ΙΠΤ στο 3o Πανελλήνιο Συνέδριο για την ανάπτυξη της Ελληνικής Γεωργίας