Ξεκίνησε το νέο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα της Επιστήμης Δεδομένων (MSc Data Science)