Το iASiS πήρε μέρος στην ημερίδα Άνοια και Τεχνολογία