Παράταση έως και 12/01 για τη δυνατότητα υποβολής των αιτήσεων για εννέα (9) υποτροφίες με σκοπό την εκπόνηση Διδακτορικής διατριβής του ΙΠ&Τ σε συνεργασία με Πανεπιστήμια του εξωτερικού