Παράτασης έως 10/02: Μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη για το έργο 'Mηχανική Μάθηση'