Έως 10/01: Μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη για το έργο OpJ