Ετήσια εκδήλωση του Εργαστηρίου SKEL & Κοπή Πίτας 2018