Πραγματοποιήθηκε η ετήσια εκδήλωση του Εργαστηρίου SKEL & Κοπή Πίτας 2018