Ο Διευθυντής του Δημόκριτου για την Tesla: Επένδυση στο επιστημονικό κεφάλαιο της Ελλάδας