Διημερίδα "Η Καινοτομία συναντά την Αμυντική Βιομηχανία"