Έως 08/07: Μία (1) θέση συνεργάτη για το έργο 'ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ'