Έως 08/07: Μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη για το έργο 'Mηχανική Μάθηση' & 'IASIS'