Έως 16/12: Tρεις (3) θέσεις εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών για το έργο «Track and Know – Big Data for Mobility Tracking Knowledge Extraction in Urban Areas»