Εξαγωγή πληροφορίας από έγγραφα μέσω επαγωγικής εξαγωγής γραμματικών ανεξάρτητων από συμφραζόμενα (context-free grammars)

Printer-friendly versionSend by email
Qualifications Required: 
Γνώσεις προγραμματισμού, κατά προτίμηση σε C/C++, Tcl.
Qualifications Desired: 
Γνώσεις μηχανικής μάθησης ή/και γλωσσικής τεχνολογίας.

Το Εργαστήριο έχει αναπτύξει έναν αλγόριθμο επαγωγικής εξαγωγής γραμματικών ανεξάρτητων από συμφραζόμενα. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η αξιολόγηση του αλγορίθμου αυτού στην εργασία της εξαγωγής πληροφορίας από κείμενα της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας καθώς και η σύγκριτική αξιολόγηση του αλγορίθμου με έτοιμα συστήματα που βασίζονται σε άλλες τεχνικές μηχανικής μάθησης.

Administration

© 2019 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"

Terms of Service and Privacy Policy