Υλοποίηση αλγορίθμων σύγκρισης γράφων εγγύτητας με δυνατότητα πολυ-παράλληλης εκτέλεσης

Printer-friendly versionSend by email
Qualifications Required: 
Πολύ καλές γνώσεις προγραμματισμού, Πράξεις πινάκων
Qualifications Desired: 
Εξοικείωση με γράφους και αλγορίθμους σε γράφους, γνώσεις τεχνολογίας CUDA/OpenCL

Πρόσφατα αναπτύχθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν τεχνολογίες παραλληλισμού στις κάρτες γραφικών, οι οποίες κερδίζουν σε δημοτικότητα. Αυτές οι τεχνολογίες (CUDA, OpenCL) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό ομοιότητας μεταξύ γράφων (πυρήνες γράφων - graph kernels). Σκοπός της εργασίας είναι να υλοποιηθούν μέθοδοι υπολογισμού ομοιότητας γράφων με χρήση νέων τεχνολογιών παραλληλισμού σε κάρτες γραφικών και να αξιολογηθεί η βελτίωση επιδόσεων στις πράξεις αυτές.

Administration

© 2019 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"

Terms of Service and Privacy Policy