Ευρετηρίαση δομών γράφων με στόχο την εύρεση εγγύτερου γείτονα

Printer-friendly versionSend by email
Qualifications Required: 
Γνώσεις Βάσεων Δεδομένων, πολύ καλές γνώσεις προγραμματισμού.
Qualifications Desired: 
Εξοικείωση με γράφους, εξοικείωση με πράξεις πινάκων, κατανεμημένα συστήματα

Μια πληθώρα δεδομένων μπορεί να αναπαρασταθεί ως γράφος (π.χ. κοινωνικά δίκτυα, γλωσσικές δομές, διασύνδεση ιστοτόπων). Η αναζήτηση, δεδομένου ενός γράφου, των εγγύτερων γειτόνων του μπορεί να είναι μία πολύ χρονοβόρα διαδικασία σε βάσεις που περιέχουν εκκατομύρια γράφους. Για το σκοπό αυτό έχουν αναπτυχθεί τεχνικές ευρετηρίασης γράφων. Σκοπός της εργασίας είναι η υλοποίηση και μελέτη επίδοσης μίας νέας δομής ευρετηρίασης γράφων, με ιδιαίτερη εφαρμογή στην εύρεση εγγύτερου γείτονα.

Administration

© 2019 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"

Terms of Service and Privacy Policy