Συμπίεση κειμένου σε γράφο ν-γραμμάτων και αποσυμπίεση μέσω τοπικής αναζήτησης

Printer-friendly versionSend by email
Qualifications Required: 
Γνώσεις προγραμματισμού, Πράξεις πινάκων.
Qualifications Desired: 
Εξοικείωση με τεχνικές Τεχνητής Νοημοσύνης (αναζήτηση, περιορισμοί).

Η μετατροπή ενός κειμένου σε έναν γράφο ν-γραμμάτων έχει αποδειχθεί αποδοτική, καθώς ομαδοποιεί επαναλαμβανόμενες μεταβάσεις από το ένα ν-γραμμα του κειμένου σε ένα άλλο. Η αντίστροφη διαδικασία της αποσυμπίεσης αφορά έναν μεγάλο (εκθετικό) χώρο πιθανών λύσεων, που καθιστά ασύμφορη τη χρήση των κλασικών συστηματικών μεθόδων αναζήτησης. Στόχος αυτής της εργασίας είναι η σχεδίαση και υλοποίηση εναλλακτικών μεθοδολογιών, όπως η τοπική αναζήτηση (local search) και παραλλαγές της, για την ταχύτερη ανάκτηση του αρχικού κειμένου από τον γράφο ν-γραμμάτων.

Administration

© 2019 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"

Terms of Service and Privacy Policy