Τεχνικές εξόρυξης γνώσης για την μοντελοποίηση χρηστών

Printer-friendly versionSend by email
Qualifications Required: 
Πολύ καλές γνώσεις προγραμματισμού, κατά προτίμηση σε Java.
Qualifications Desired: 
Γνώσεις εξόρυξης γνώσης ή/και αλληλεπίδρασης ανθρώπου-μηχανής.

Οι τεχνικές εξόρυξης γνώσης δίνουν τη δυνατότητα αυτόματης κατασκευής και δυναμικής ενημέρωσης μοντέλων χρηστών, τα οποία αποτελούν την βάση για την εξατομίκευση των Διαδυκτυακών υπηρεσιών. Στο Εργαστήριο έχει αναπτυχθεί ένας εξυπηρετητής εξατομίκευσης (personalization server) γενικής χρήσης. Σκοπός της εργασίας είναι η επέκταση των δυνατοτήτων του εξυπηρετητή εξατομίκευσης με νέες μεθόδους εξόρυξης γνώσης από δεδομένα χρήσης του Παγκόσμιου Ιστού.

Administration

© 2019 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"

Terms of Service and Privacy Policy