Εκμάθηση γραμματικών από δεδομένα χρήσης του Παγκόσμιου Ιστού, με τη βοήθεια καταλόγων του Ιστού

Printer-friendly versionSend by email
Qualifications Required: 
Γνώσεις προγραμματισμού, κατά προτίμηση σε Java.
Qualifications Desired: 
Γνώσεις εξόρυξης γνώσης ή/και αλληλεπίδρασης ανθρώπου-μηχανής.

Η πλοήγηση ενός χρήστη σε έναν ιστιακό τόπο ή γενικότερα στον Ιστό καταγράφεται ως ακολουθία επερωτήσεων από τους εξυπηρετητές που παρέχουν το περιεχόμενο. Αυτή η ακολουθία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τη μοντελοποίηση της συμπεριφοράς των χρηστών στον Ιστό. Στο Εργαστήριο έχει αναπτυχθεί μία μέθοδος που μοντελοποιεί τη συμπεριφορά των χρηστών με γραμματικές, τις οποίες μαθαίνει από τα δεδομένα που συλλέγουν οι εξυπηρετητές. Στα πλαίσια της εργασίας θα βελτιωθεί αυτή η μέθοδος χρησιμοποιώντας καταλόγους του Ιστού (Web directories) ως κατηγοριοποίηση του περιεχομένου που υπάρχει στον Ιστό και το οποίο ανακτούν οι χρήστες.

Administration

© 2019 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"

Terms of Service and Privacy Policy