Εκμάθηση στρατηγικών διαλόγου σε πραγματικό χρόνο για προσαρμοζόμενα διαλογικά συστήματα

Printer-friendly versionSend by email
Qualifications Required: 
Kαλές γνώσεις προγραμματισμού σε Matlab/Octave και C/C++.
Qualifications Desired: 
Γνώσεις γραμμικής άλγεβρας, μηχανικής μάθησης.

Τα προσαρμοζόμενα διαλογικά συστήματα είναι η εξέλιξη των "στατικών" διαλογικών συστημάτων. Μπορούν να προσαρμόζονται στο χρήστη και στο γενικότερο περιβάλλον τους με διάφορους τρόπους, όπως για παράδειγμα να αναγνωρίζουν και να εκφράζουν συναισθήματα, να χρησιμοποιούν διάφορους "τύπους" γλώσσας (αργκό/απλή κτλ) ανάλογα με το επίπεδο γνώσεων του χρήστη κ.α.. Ένα σημαντικό κομμάτι ενός προσαρμοζόμενου διαλογικού συστήματος είναι η εκμάθηση του τι πρέπει να πει στο χρήστη για να ικανοποιήσει τους στόχους του. Τα τελευταία χρόνια γίνεται προσπάθεια αυτόματης εκμάθησης στρατηγικών διαλόγου, και στην εργασία αυτή θα επικεντρωθούμε στην εκμάθηση στρατηγικών σε πραγματικό χρόνο, με σκοπό το σύστημα να μαθαίνει καθώς αλληλεπιδρά με τους χρήστες.

Administration

© 2018 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"

Terms of Service and Privacy Policy