Πρόβλεψη της Εξέλιξης Κοινοτήτων σε Κοινωνικά Δίκτυα

Printer-friendly versionSend by email
Qualifications Required: 
Γνώσεις προγραμματισμού σε Java
Qualifications Desired: 
Γνώσεις μηχανικής μάθησης

Τα κοινωνικά δίκτυα εξελίσσονται με την πάροδο του χρόνου, νέοι χρήστες μπρορούν να προστεθούν, νέοι δεσμοί μπορούν να δημιουργηθούν, αλλά επίσης μπορεί να παρατηρηθεί και συρίκνωση του δικτύου ως συνέπεια της απώλειας χρηστών. Ένα δικτυο μπορεί να μελετηθεί σε διάφορες κλίμακες ανάλυσης και μία από αυτές είναι και οι κοινότητες, οι οποίες εντοπίζονται με αλγορίθμους ομαδοποίησης. Σκοπός της εργασίας είναι η πρόβλεψη της εξέλιξης των κοινοτήτων που αποτελούν ένα δίκτυο. Θα δοκιμαστούν διάφορες τεχνικές από τον τομέα της μηχανικής μάθησης, και ιδιαίτερα της πιθανοτικής λογικής.

Administration

© 2018 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"

Terms of Service and Privacy Policy