Ανάπτυξη συστήματος αναγνώρισης γεγονότων από δεδομένα

Printer-friendly versionSend by email
Qualifications Required: 
Γνώσεις προγραμματισμού Prolog ή Scala.
Qualifications Desired: 
Γνώσεις αναπαράστασης γνώσης και συμπερασμού.

Τα συστήματα αναγνώρισης συμβολικών γεγονότων/συμπεριφορών από δεδομένα έχουν μελετηθεί και αναπτυχθεί σε διάφορα ερευνητικά πεδία, όπως αυτά της Τεχνητής Νοημοσύνης, των Κατανεμημένων Συστημάτων και της Τεχνολογίας Λογισμικού. Για παράδειγμα, έχουν αναπτυχθεί συστήματα που επιβλέπουν την λειτουργία μέσων μαζικής μεταφοράς και αναγνωρίζουν “ενδιαφέρουσες” συμπεριφορές που λαμβάνουν χώρα, όπως η οδήγηση ενός λεωφορείου με μη οικολογικό τρόπο. Ταυτόχρονα έχουν αναπτυχθεί συστήματα που αναγνωρίζουν διάφορα είδη καρδιακής αρρυθμίας με βάση τα δεδομένα που προέρχονται από αισθητήρες που βρίσκονται στον ασθενή. Στο πλαίσιο της εργασίας θα επεκταθεί το σύστημα αναγνώρισης γεγονότων Run-Time Event Calculus (RTEC).

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:

Artikis A., Sergot M. and Paliouras G. An Event Calculus for Event Recognition. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (TKDE), 2014.
http://users.iit.demokritos.gr/~a.artikis/publications/artikis-TKDE14.pdf

Administration

© 2018 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"

Terms of Service and Privacy Policy