Κατάτμηση χρονικά μεταβαλλόμενων δεδομένων (σημάτων) και αναγνώριση των γεγονότων που προκύπτουν, με χρήση χρονικών οντολογιών

Printer-friendly versionSend by email
Qualifications Required: 
Γνώσεις προγραμματισμού.
Qualifications Desired: 
Γνώσεις αναπαράστασης γνώσης και επεξεργασίας σήματος.

Στην αναγνώριση γεγονότων από σήματα, με χρήση οντολογιών, η διαδικασία ξεκινά με την ανάλυση του σήματος. Σ’ αυτή τη φάση χρειάζεται να γίνει κατάτμηση του σήματος σε βασικές μονάδες και χαρακτηρισμός των μονάδων ως γεγονότα χαμηλού επιπέδου. Η σειρά αυτών των γεγονότων με τις χρονικές παραμέτρους τους τοποθετούνται στην οντολογία ως στιγμιότυπα κλάσεων και κατόπιν με τη βοήθεια μεθόδων συμπερασμού, αναγνωρίζονται επιπλέον γεγονότα υψηλότερου επιπέδου. Στα πλαίσια της εργασίας θα αναπτυχθούν μέθοδοι κατάτμησης σημάτων και αναγνώρισης γεγονότων. Οι μέθοδοι θα εφαρμοστούν σε ηχοδιαγράμματα (sonograms) που καταγράφουν τραγούδια της καμπούρας φάλαινας, για τα οποία έχουμε δημιουργήσει και την αντίστοιχη οντολογία.

Administration

© 2018 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"

Terms of Service and Privacy Policy