Κατανεμημένοι αλγόριθμοι συλλογιστικής για λογικές περιγραφών

Printer-friendly versionSend by email
Qualifications Required: 
Γνώσεις υπολογιστικής λογικής και προγραμματισμού, κατά προτίμηση σε Java.
Qualifications Desired: 
Γνώσεις οντολογιών.

Η διπλωματική αυτή αποσκοπεί στην μελέτη της διεθνούς βιβλιογραφίας σε θέματα που αφορούν κατανεμημένη συλλογιστική για λογικές περιγραφών και στην υλοποίηση ενός τέτοιου συστήματος σε κατανεμημένο περιβάλλον.

Administration

© 2019 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"

Terms of Service and Privacy Policy