Ανάπτυξη οργανισμών πρακτόρων σε περιβάλλοντα διάχυτης νοημοσύνης

Printer-friendly versionSend by email
Qualifications Required: 
Γνώσεις προγραμματισμού.
Qualifications Desired: 
Γνώσεις υπηρεσιών ιστού.

Τα περιβάλλοντα διάχυτης νοημοσύνης παρέχουν "διάφανες" υπηρεσίες προς τους χρήστες τους σε ένα ανθωποκεντρικό περιβάλλον διάδρασης. Συνήθως τα περιβάλλοντα αυτά απαρτίζονται από συσκευές (αισθητήρες και ενεργές συσκευές) οι οποίες παρέχουν πληροφορία και λειτουργικότητα μέσω υπηρεσιών.
Στόχος της πτυχιακής/διπλωματικής είναι η αξιοποίηση συγκεκριμένου περιβάλλοντος ανάπτυξης οργανισμών πρακτόρων (PROLOG - JAVA) για την ανάπτυξη δυναμικών οργανισμών πρακτόρων που αξιοποιούν υπηρεσίες ιστού για την εξυπηρέτηση αναγκών διάχυτης νοημοσύνης. Έμφαση θα δοθεί στην ανάπτυξη υπηρεσιών ιστού και τη σύνδεσή τους με πολυπρακτορικά συστήματα και στην αξιοποίηση των υπηρεσιών αυτών υπό το πρίσμα των αναγκών της διάχυτης νοημοσύνης.

Administration

© 2019 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"

Terms of Service and Privacy Policy