Ανάπτυξη Συνεργατικών Πρακτόρων σε Περιβάλλοντα Ηλεκτρονικού Εμπορίου

Printer-friendly versionSend by email
Qualifications Required: 
Γνώσεις προγραμματισμού.
Qualifications Desired: 
Γνώσεις προγραμματισμού στον παγκόσμιο ιστό.

Η ανάπτυξη πρακτόρων λογισμικού για την παρουσίαση αντικειμένων προς πώληση, και για την περιγραφή/παρουσίαση του περιεχομένου ιστοσελίδων αποσκοπεί στην αύξηση του ενδιαφέροντος και της εμπειρίας των επισκεπτών των ιστοσελίδων, αλλά και στην ορθότητα της παρουσίασης του περιεχομένου. Η διπλωματική εργασία έχει ώς στόχο την ανάπτυξη συνεργατικού πράκτορα λογισμικού για την παρουσίαση περιεχομένου ιστοσελίδων και αγαθών που προβάλλονται μέσω αυτών.

Administration

© 2018 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"

Terms of Service and Privacy Policy