Ανάκτηση Ψηφιακών Εγγράφων

Printer-friendly versionSend by email
Qualifications Required: 
Γνώσεις προγραμματισμού.
Qualifications Desired: 
Γνώσεις επεξεργασίας εικόνας και αναγνώρισης προτύπων.

Ανάκτηση ψηφιακών εγγράφων με βάση την κειμενική πληροφορία (λέξη) ή την εικόνα που περιέχουν. Η τεχνική που θα αναπτυχθεί θα μπορεί να εφαρμοστεί σε περιβάλλον τοπικού υπολογιστή ή στο διαδίκτυο. Για παράδειγμα, ο χρήστης θα μπορεί να αναζητά έγγραφα στον υπολογιστή του, με βάση μια συγκεκριμένη λέξη ή εικόνα που περιέχουν. Η όλη διαδικασία θα υλοποιηθεί με την ανάπτυξη έξυπνων τεχνικών ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας, ανάλυσης της δομής των εγγράφων και επισήμανσης λέξης ή εικόνας.

Administration

© 2019 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"

Terms of Service and Privacy Policy