Εντοπισμός κειμένου σε σκηνές εικόνων και εικονοσειρών

Printer-friendly versionSend by email
Qualifications Required: 
Γνώσεις προγραμματισμού.
Qualifications Desired: 
Γνώσεις επεξεργασίας εικόνας και αναγνώρισης προτύπων.

Οι εικόνες και οι εικονοσειρές εσωτερικών και εξωτερικών σκηνών περιέχουν συνήθως κειμενική πληροφορία την οποία είναι χρήσιμο να αναγνωρίσουμε και να επεξεργαστούμε αυτόματα. Στα πλαίσια της εργασίας θα γίνει εντοπισμός του κειμένου σε σκηνές εικόνων και εικονοσειρών. Πιο συγκεκριμένα, θα γίνει χωρικός και χρονικός εντοπισμός των περιοχών κειμένου καθώς και διαχωρισμός των στοιχειοσημείων των χαρακτήρων από τα στοιχειοσημεία του υποβάθρου.

Administration

© 2019 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"

Terms of Service and Privacy Policy