Εντοπισμός χωροχρονικών μεταβολών κάλυψης / χρήσεων Γης από δορυφορικά δεδομένα

Printer-friendly versionSend by email
Qualifications Required: 
Γνώσεις επεξεργασίας δορυφορικών δεδομένων και ΓΣΠ.
Qualifications Desired: 
Γνώσεις προγραμματισμού MATLAB.

Η έγκαιρη και ακριβής αναγνώριση των χωροχρονικών μεταβολών της κάλυψης/χρήσεων Γης είναι ζητούμενο σε πολλές περιβαλλοντικές εφαρμογές. Στην κατεύθυνση αυτή, ο τεράστιος όγκος δορυφορικών δεδομένων προσφέρει μια πολύτιμη πηγή πληροφοριών. Σκοπός της εργασίας είναι η εξαγωγή πληροφορίας από δορυφορικές εικόνες για τις χωροχρονικές μεταβολές με τη βοήθεια μεθόδων μηχανικής μάθησης.

Administration
Supervisor: 

© 2018 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"

Terms of Service and Privacy Policy