Ανάπτυξη συστήματος αναγνώρισης στρατηγικής στο σκάκι

Printer-friendly versionSend by email
Qualifications Required: 
Γνώσεις λογικού προγραμματισμού (Prolog).
Qualifications Desired: 
Γνώσεις αναπαράστασης γνώσης και συμπερασμού.

Ο στόχος της εργασίας είναι η αναγνώριση της στρατηγικής ενος παίχτη στο σκάκι με βάση τις κινήσεις που έχουν λάβει χώρα σε μία παρτίδα. Στο πλαίσιο της εργασίας θα αναπτυχθεί βάση γνώσης με ορισμούς στρατηγικών οι οποίες θα εκφράζονται με τη χρήση ενός φορμαλισμού Τεχνητής Νοημοσύνης. Η βάση γνώσης θα χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια του αλγόριθμου αναγνώρισης γεγονότων/συμπεριφορών απο δεδομένα που έχει αναπτυχεί στο εργαστήριο Τεχνολογίας Γνώσης του ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”. Το τελικό σύστημα θα αξιολογηθεί σε παρτίδες που έχουν λάβει χώρα στο παρελθόν και είναι άμεσα διαθέσιμες στο διαδίκτυο, καθώς και σε παρτίδες που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:

Artikis A., Paliouras G., Portet F. and Skarlatidis A. Logic-Based Representation, Reasoning and Machine Learning for Event Recognition, International Conference on Distributed Event-Based Systems (DEBS), pp. 282-293, ACM, 2010. http://users.iit.demokritos.gr/~a.artikis/publications/artikis-debs10.pdf

Administration

© 2018 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"

Terms of Service and Privacy Policy