Ανάπτυξη στοχαστικού συστήματος αναγνώρισης γεγονότων από δεδομένα

Printer-friendly versionSend by email
Qualifications Required: 
Γνώσεις προγραμματισμού. Γνώσεις θεωρίας πιθανοτήτων.
Qualifications Desired: 
Γνώσεις αναπαράστασης γνώσης και συμπερασμού.

Τα συστήματα αναγνώρισης συμβολικών γεγονότων/συμπεριφορών από δεδομένα έχουν μελετηθεί και αναπτυχθεί σε διάφορα ερευνητικά πεδία, όπως αυτά της Τεχνητής Νοημοσύνης, των Κατανεμημένων Συστημάτων και της Τεχνολογίας Λογισμικού. Για παράδειγμα, έχουν αναπτυχθεί συστήματα που επιβλέπουν την λειτουργία μέσων μαζικής μεταφοράς και αναγνωρίζουν “ενδιαφέρουσες” συμπεριφορές που λαμβάνουν χώρα, όπως η οδήγηση ενος λεωφορείου με μη οικολογικό τρόπο. Τα δεδομένα εισόδου ενος συστήματος αναγνώρισης γεγονότων προέρχονται απο διάφορους αισθητήρες (π.χ. κάμερες, μικρόφωνα, θερμόμετρα, αισθητήρες θέσης, κλπ.) οι οποίοι συχνά παρουσιάζουν σφάλματα. Συνεπώς, τα δεδομένα εισόδου είναι πολύ συχνά εσφαλμένα ή ελλειπή. Για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα, στο πλαίσιο της εργασίας θα αναπτυχθεί στοχαστικό σύστημα αναγνώρισης γεγονότων.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:

Skarlatidis A., Artikis A., Filippou J. and Paliouras G. A Probabilistic Logic Programming Event Calculus, Journal of Theory and Practice of Logic Programming (TPLP), 2014.
http://users.iit.demokritos.gr/~a.artikis/publications/artikis-TPLP.pdf

Administration

© 2019 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"

Terms of Service and Privacy Policy