Εύρεση κοινοτήτων σε πολυδιάστατα κοινωνικά δίκτυα

Printer-friendly versionSend by email
Qualifications Required: 
Μηχανική μάθηση, προγραμματισμός σε Java ή Matlab

Ένα πολυδιάστατο κοινωνικό δίκτυο αποτελείται απο κόμβους και ακμές πολλών ειδών. Για παράδειγμα: διάφοροι χρήστες διαβάζουν άρθρα, τα οποία στη συνέχεια επισημειώνουν, σε αυτή την περίπτωση έχουμε κόμβους τριών ειδών. Το ζητούμενο εδώ είναι η εύρεση κοινοτήτων που θα επιτρέψει την εξαγωγή χρήσιμων μορφωμάτων από πολυδιάστατα δίκτυα. Δύο τεχνικές που βασίζονται στη θεωρία πληροφορίας και σε παραγοντοποίηση πινάκα θα αποτελέσουν το σημείο αφετηρίας. Η αξιολόγηση της εργασίας θα γίνει με πραγματικά και συνθετικά δεδομένα.

Administration

© 2019 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"

Terms of Service and Privacy Policy